Textul inițial:
„UE ar trebui să elaboreze ghiduri în caz de atac terorist după model israelian”.

Text recomandat:
UE ar trebui să elaboreze, după model israelian, ghiduri în caz de atac terorist.