Politica de confidențialitate

Acest text aduce precizări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului https://corectura.ro/, numit în continuare „site”, în lumina prevederilor GDPR, precum și ale clienților noștri. Deținătorul său este Evelin Ceciu, însă site-ul este cesionat pe perioadă determinată către SC Corectura.ro SRL.

Ce date personale prelucrăm
Datele personale colectate, în momentul în care vizitatorii lasă comentarii, sunt: numele de user, adresa de e-mail, adresa de web (în cazul în care vizitatorii site-ului doresc să o menționeze) – cele care sunt afișate în formularul de comentarii. Lăsând comentarii, utilizatorii acceptă să își facă cunoscute părerile, preferințele, interesele etc., care sunt făcute publice.

Când vizitatorii lasă comentarii, mai sunt colectate adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. Dacă nu doriți să fie colectate aceste date, nu veți putea lăsa comentarii. Obligativitatea colectării acestor date este impusă de modul de funcționare al WordPress, platforma pe care e construit acest site.

În cazul concursurilor, se colectează și se prelucrează date precum adresa de livrare și numărul de telefon al câștigătorilor.  Așadar, dacă pe site sunt organizate concursuri, câștigătorii concursului, dacă doresc să intre în posesia premiului, sunt în situația de a trimite un mesaj privat pe e-mailul de contact cu adresa de livrare a premiului, dându-și astfel consimțământul pentru prelucrarea acestor date de identificare, care presupune totodată transmiterea lor către un terț, firmă de curierat.

Se poate verifica dacă folosiți serviciul Gravatar, pornind de la un șir făcut anonim (numit hash), creat din adresele de e-mail. Puteți găsi informații despre politica de confidențialitate a serviciului Gravatar aici. Dacă folosiți acest serviciu, după aprobarea comentariului de către administratorii acestui site, fotografia dvs. de profil va fi vizibilă pentru cititorii acestui site lângă comentariul lăsat.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate de un serviciu automat pentru identificarea spamurilor.

Evitați încărcarea pe site a fotografiilor care au incluse date de locație (EXIF GPS), pentru că aceste informații pot fi descărcate și extrase de posibili vizitatori ai acestui site.

Site-ul vă pune la dispoziție și un formular de contact prin intermediul căruia puteți lua legătura cu administratorii săi. Pentru a vă putea răspunde mesajului/solicitării, este necesar să lăsați o adresă de e-mail validă.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site, se stochează și informații personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator.

Site-ul monitorizează traficul, folosind servicii adiționale, prin intermediul unor fișiere de tip cookie (vedeți pagina Politica de cookies). Administratorii site-ului au acces în acest caz doar la rezultatele privind traficul sub forma unor statistici, neprelucrând direct date cu caracter personal.

Pentru a ne îndeplini obligațiile legale, datele personale pe care le prelucrăm atunci când încheiem contracte sau primim comenzi online pentru a oferi serviciile noastre sunt, în principal, datele de identificare, tranzacționale, pe care le colectăm direct de la clienții noștri, persoane fizice sau juridice. Stocarea datelor se efectuează în mod securizat, iar aceste date vor fi utilizate în scopul prestării serviciilor oferite de noi beneficiarilor.

Conținut de pe alte siteuri web

Acest site poate conține articole care includ conținut înglobat, sub forma unor materiale video, fotografii, articole. Acest conținut se comportă ca și cum vizitatorii au vizualizat alt site web. Aceste site-uri pot colecta informații despre Dvs., pot folosi cookie-uri, pot îngloba urmărirea suplimentară a terților, monitorizând interacțiunea cu conținutul înglobat.

Scopurile și temeiurile prelucrării
Adresa de e-mail pe care o completați dacă lăsați comentarii pe site este confidențială și nu va fi folosită în niciun fel, cu excepția situației în care sunteți câștigător la concurs și dorim să vă notificăm acest lucru. Dacă nu doriți să primiți niciun mail, atunci vă rugăm să nu participați la concursurile de pe site.
Adresa site-ului personal este opțională atunci când scrieți un comentariu și nu va fi folosită în niciun fel de către administratorii site-ului.
Comentariile lăsate pe site sunt publice și pot fi încărcate pe site doar dacă completați adresa de mail și un nume de user. Completând aceste câmpuri, vă dați totodată acordul pentru publicarea comentariului și pentru colectarea acestor date (care nu vor fi folosite decât așa cum am zis mai sus).

Corectura.ro SRL prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, respectând prevederile contractelor pe care le încheiem cu clienții noștri. Stocarea datelor se efectuează în mod securizat, iar datele prelucrate la încheierea contractelor sunt utilizate exclusiv în scopul prestării serviciilor oferite de noi beneficiarilor.

Prin semnarea contractelor cu Corectura.ro SRL, vă exprimați în mod expres consimțământul la utilizarea și la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea îndeplinirii scopului propriu, și anume al prestării serviciilor pe care le-ați solicitat (corectură, traducere, redactare, interpretariat, paginare etc.), cu respectarea legislației specifice în vigoare.

Cum prelucrăm datele personale
Prelucrarea datelor are la bază nevoia de a respecta o obligație legală. Încheind un contract de prestări de servicii cu Corectura.ro SRL, manifestându-vă opțiunea pentru serviciile noastre, înțelegem că sunteți de acord să ne furnizați date personale, pe care noi le vom prelucra în măsura în care ne sprijină în demersul nostru de a ne îndeplini obligațiile contractuale față de client.
Pentru a vă oferi servicii personalizate, în corespondența pe e-mail vă solicităm informații despre interesele voastre, pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii.
Așadar, prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, furnizând serviciile noastre.

Comunicarea datelor personale
Datele personale pot fi furnizate unor terți doar dacă acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de cititori sau clienți – birouri notariale, consultanți externi, traducători, corectori, firme de curierat (cum este în cazul concursurilor, de exemplu). Acest lucru este însoțit de clauze contractuale legate de confidențialitatea datelor, pe care le încheiem cu colaboratorii noștri.

Acest site folosește serviciile Google Analytics și Statcounter. Datele colectate sunt IP-ul, browserul folosit, tipul de device de pe care s-a efectuat vizita. Aceste date nu sunt furnizate către terți și nu sunt prelucrate decât cu scopuri statistice, având rol pentru îmbunătățirea conținutului site-ului.

Perioada în care prelucrăm/stocăm datele personale
Datele personale sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru a realiza scopurile de mai sus.

Datele personale sunt stocate atât timp cât între noi și client există o relație contractuală, dar și după finalizarea acesteia, respectând perioada impusă de prevederile legale privind arhivarea.

Un comentariu și metadatele lui sunt păstrate pe perioadă nedeterminată.

Utilizatorii înregistrați își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale, dar nu-și pot schimba numele de utilizator. Aceste informații pot fi văzute și editate și de administratorii acestui site.

Stocarea datelor
Întreg conținutul site-ului ce include datele cu caracter personal la care s-a făcut referire mai sus sunt stocate pe serverele securizate ale companiei Linode, LLC, situate în Frankfurt, Germania. Puteți consulta politica lor de confidențialitate aici.

Contractele încheiate cu beneficiarii noștri, care detin date cu caracter personal, sunt arhivate conform normelor în vigoare.

Cum puteți modifica opțiunea pentru acordul de prelucrare a datelor personale
Puteți solicita oricând pe e-mail sau pe pagina de contact modificarea datelor personale sau renunțarea la serviciile noastre. Arhivele cu contractele încheiate cu Corectura.ro. SRL vor fi păstrate conform legislației în vigoare.

Ce drepturi au vizitatorii site-ului și clienții noștri
Dreptul la informare: vizitatorii site-ului și clienții noștri pot cere oricând informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor lor personale.
Dreptul la rectificare: vizitatorii înregistrați ai site-ului pot rectifica datele inexacte sau le pot completa pe cele incomplete.
Dreptul de acces la date: vizitatorii site-ului și clienții au dreptul de a obține de la administratorii site-ului confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate și pot solicita și obține informații despre activitățile de prelucrare.
Dreptul la ștergerea datelor: vizitatorii site-ului și clienții au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal, cu respectarea condițiilor legale. Acestea nu includ datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.
Dreptul la portabilitatea datelor: dacă aveți un cont sau ați lăsat comentarii pe site, puteți cere să primiți un fișier de export cu datele personale deținute despre Dvs., inclusiv toate datele pe care ni le-ați furnizat.
Dreptul la opoziție: vizitatorii site-ului și clienții noștri au dreptul de a se opune, din motive întemeiate și legitime, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate, cu respectarea condițiilor legale, prin transmiterea unei solicitări.
Dreptul de a depune plângere: vizitatorii site-ului și clienții pot depune plângere cu privire la modalitate de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: vizitatorii au dreptul de a cere retragerea, anularea sau reevaluarea deciziilor bazate pe prelucrări efectuate cu mijloace automate, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice și ar afecta persoanele vizate.
Dreptul de retragere a consimțământului: clienții își pot retrage consimțământul dat oricând pentru prelucrarea datelor, ceea ce va avea efecte doar în viitor; prelucrarea datelor efectuată anterior retragerii consimțământului rămâne în continuare valabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, către Corectura.ro SRL.

Corectura.ro funcționează sub egida S.C. Corectura.ro S.R.L., cu sediul în str. Eroilor, nr. 5, oraș Pantelimon, județul Ilfov, telefon 0785.260.224, contact@corectura.ro, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1359/17.05.2012 și având codul fiscal 30205377 și cont bancar RO05INGB0000999903047009, deschis la ING BANK.

Pentru orice informații suplimentare legate de politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți trimite o solicitare pe adresa contact@corectura.ro.

Termenii și condițiile pot suferi modificări, dispuse de administratorii site-ului.

Site-ul folosește fișiere de tip cookie, despre care puteți citi în Politica de cookies. Ultima actualizare 25.05.2018.