Perioada de predare online a adus posibilități utile și plăcute de continuare a activității didactice atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar. Materia a putut fi parcursă și explicată, dar se apropie momentul notării elevilor și studenților pentru a stabili media semestrului sau pe aceea a absolvirii. Din păcate, acest mod de lucru nu îngăduie vizualizarea tuturor caietelor, temelor, referatelor. Explicațiile și corecturile pe hârtie erau frecvente în procesul normal de învățare; online, mult mai puțin.

Astfel, punerea corectă a virgulelor a devenit greu de supravegheat. Profesorul nu poate verifica, de pildă, dacă există virgulă înainte de conjuncțiile coordonatoare adversative, așa cum este corect, și nici dacă aceasta nu apare flagrant între subiect și predicat ori între verbul tranzitiv și complementul direct. În aceeași situație se află și despărțirea exactă în silabe. Modalitățile bine de aplicat la termenii obișnuiți nu mai funcționează în cazul cuvintelor compuse sau derivate. Nu se poate interveni în structura unui cuvânt monosilabic cu sens de sine stătător, așa încât se acceptă doar delimitarea de-spre, dar nicidecum des-pre. Derivatele includ și situațiile puțin mai complicate ale existenței unor prefixoide și sufixoide (cuvinte cu sens autonom în greaca veche ori în latină): fil-ar-mo-ni-că, sin-o-nim, ab-ro-ga, e-li-co-pter.

De asemenea, includerea unor termeni lexicali cu sensuri improprii în context nu poate fi depistată și nu se pot oferi explicații ale înțelesului, ajutându-ne de sinonime și antonime incluse în enunțuri.

Situația elevilor la liceu și a studenților implică întocmirea unor referate. Oricât de bine s-ar împăca cineva cu un laptop, susținând că stăpânește și programul Word, întâmpină cu siguranță dificultăți la introducerea notelor de subsol sau la întocmirea bibliografiei. Deseori, nu se cunosc normele academice pe care profesorii le doresc respectate, iar problema devine mai complicată în cazul în care există un template (un model de spațiere a paginii și a rândurilor, inclusiv a unui rezumat).

Din moment ce ajutorul atât de necesar nu poate veni de la cadrul didactic, în special de la profesorul coordonator, serviciile oferite profesionist de Corectura.ro de ani buni constituie un ajutor util.

Foto credit: Image by khamkhor from Pixabay

Alice